9.21.2010

LA PREHISTORIA DEL RIPOLLÈS II

ESTABLIMENT DELS CAÇADORS AL PALEOLÍTIC INFERIOR.

Ara fa dos milions d'anys.  els primers homínids surten d'Àfrica Centr-Oriental i comencen la colonització d'Europa. Dos estrets, el Dic de Tunis, i el de Gibraltar, els serveixen de pasarel.la per arribar al nostre continent. Des del litoral andalús l'home va ocupar lentament la geografía de la península i fa 1 milió d'anys ocupà Catalunya.
Els rius i les muntanyes van distribuint aquests fluxos migratoris per l'espai de les nostres terres. L'Ebre, el Llobregat, el Segre i el Ter són les principals artèries distribuitives. Pel Ter (Puig d'en Roca), hi arriben seguint el litoral català per la depressió de La Selva. La serralada litoral i la interior formen un corredor obligat pels caçadors prehistòrics que es traslladen cap a Europa a travès de la nostra península.
El Ter des de les planes del Gironès i de Vic va connectant com a via natural diversos relleus on l'home troba les condicions idònies per a viure-hi; així, seguint aquest corrent fluvial, els caçadors prehistòrics del Paleolític Inferior arriben a les altes Valls del Ter i del Freser i s'instal.len a l'aire lliure prop del lloc on actualment s'aixequen els pisos del Pla del Roser, Tut de Fustanyà i ben segur que a molts altres llocs que encara desconeixem, o que estan destruïts.
Aquestes valls tornen a ocupar-se per l'home de Neandertal, concretament el Tut de Fustanyà, fa més de 70.000 anys.
Posteriorment -en fa 20.000-, caçadors de cabra i de cèrvol ocupen una vorera del Freser a l'a´lçada de Campdevànol, i s'estableixen en un campament d'importants dimensions. Són els últims pobladors del Paleolític a la nostra comarca. Progressivament hom canvia l'arc i la llança per l'aixada i apareix una nova civilització que localitzem a Rialp (Queralbs): és el Neolític.


ESTABLECIMIENTO DE LOS CAZADORES EN Paleolítico Inferior.


Hace dos millones de años. los primeros homínidos salen de África Centro-Oriental y comienzan la colonización de Europa. Dos estrechos, el Dique de Túnez, y el de Gibraltar, les sirven de pasarela para llegar a nuestro continente. Desde el litoral andaluz el hombre ocupó lentamente la geografía de la península y hace 1 millón de años ocupó Cataluña.
Los ríos y las montañas van distribuyendo estos flujos migratorios por el espacio de nuestras tierras. El Ebre, el Llobregat, el Segre y el Ter son las principales arterias distribuidoras. Por Ter (Puig d'en Roca), llegan siguiendo el litoral catalán por la depresión de La Selva. La cordillera litoral y la interior forman un corredor obligado por los cazadores prehistóricos que se trasladan hacia Europa a través de nuestra península.
El Ter desde las planas del Gironès y de Vic conectando como vía natural diversos relieves donde el hombre encuentra las condiciones idóneas para vivir, así, siguiendo esta corriente fluvial, los cazadores prehistóricos del Paleolítico Inferior llegan a los altos valles del Ter y del Freser y se. instalan al aire libre cerca del lugar donde actualmente se levantan los pisos del Plan del Roser, Tut de Fustanyà y seguro que a muchos otros lugares que aún desconocemos, o que están destruidos.
Estos valles vuelven a ocuparse por el hombre de Neandertal, concretamente el Tut de Fustanyà, hace más de 70.000 años.
Posteriormente-hace 20.000-, cazadores de cabra y de ciervo ocupan una acera de Freser a la altura de Campdevànol, y se establecen en un campamento de importantes dimensiones. Son los últimos pobladores del Paleolítico en nuestra comarca. Progresivamente se cambia el arco y la lanza por la azada y aparece una nueva civilización que localizamos en Rialp (Queralbs): es el Neolítico.